ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
111801   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ 7600 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 ก.ย. 2561 )
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ 13325 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 ก.ย. 2561 )
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ 31114 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 ก.ย. 2561 )
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10000 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 ก.ย. 2561 )
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30046 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 ก.ย. 2561 )
จัดซื้อเครืองปรับอากาศชนิดแขวน 28600 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 ก.ย. 2561 )
จัดซื้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 ก.ย. 2561 )
จ้างซ่อมแซมท่อ(ปากกระโดน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 ส.ค. 2561 )
จ้างติดตั้งยางชลอความเร็ว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 ส.ค. 2561 )
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงรถสำนักงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 ส.ค. 2561 )
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 ส.ค. 2561 )
ตารางวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนศูนย์ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21/08/2561 )
จัดซื้อวัสดุุอุปกรณ์การศึกษา 132600 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/08/2561 )
จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/08/2561 )
จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานรัฐพิธี 25200 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/08/2561 )
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30105 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/08/2561 )
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30750 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/08/2561 )
รายงานการประชุมโครงการ ปี 2561 ( 03/08/2561 )
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/08/2561 )
โครงการจ้างซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านประชาชื่น หมู่ 7 ( 03/08/2561 )
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีประชาใหม่ หมู่ 6 ( 03/08/2561 )
โครงการจ้างซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ 5 ( 3 ส.ค. 2561 )
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเลาะ หมู่ 4 ( 3 ส.ค. 2561 )
โครงการจ้างซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านกุดโง้ง หมู่ 3 ( 3 ส.ค. 2561 )
โครงการจ้างซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านป่าติ้ว หมู่ 2 ( 3 ส.ค. 2561 )
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองโน หมู่ 1 ( 3 ส.ค. 2561 )
โครงการจ้างซ่อมแซมถนน คสล. ศรีประชาใหม่ หมู่ 6 ( 3 ส.ค. 2561 )
โครงการจ้างซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนาเลาะ หมู่ 4 ( 3 ส.ค. 2561 )
โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเลาะ หมู่ 4 ( 3 ส.ค. 2561 )
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดโง้ง หมู่ 3 ( 3 ส.ค. 2561 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login